مسابقه ي من و جاده مسابقه و قرعه کشی

مسابقه و قرعه کشی > مسابقه ي من و جاده

همزمان با فرارسيدن نوروز باستاني و آغاز بهار، شركت اطلس خودرو نماينده رسمي كيـاموتورز در ايـران در نظر دارد با برگزاري مسابقه ي من و جاده، طرفداران کیاموتـورز را برآن دارد تا بار ديگر با نهايت سليقه، عکس هاي زيباي خود را براي ما ارسال نمايند و با راي اکثريت، جوايز نفيس اين دوره را تصاحب کنند.

زمان

شروع : 1393/12/15
پايان : 1394/01/31

مهلت به پایان رسیده است