مسابقه ي تخم مرغ رنگي هاي کيا مسابقه و قرعه کشی

مسابقه و قرعه کشی > مسابقه ي تخم مرغ رنگي هاي کيا

همزمان با فرارسيدن نوروز باستاني و آغاز بهار، شركت اطلس خودرو نماينده رسمي كيـاموتورز در ايـران در نظر دارد با برگزاري مسابقه ي تخم مرغ رنگي هاي کيا، طرفداران کیاموتـورز را برآن دارد تا بار ديگر با نهايت سليقه، عکس هاي زيباي خود را براي ما ارسال نمايند و با راي اکثريت، جوايز نفيس اين دوره را تصاحب کنند.
همزمان با فرارسيدن نوروز باستاني و آغاز بهار، شركت اطلس خودرو نماينده رسمي كيـاموتورز در ايـران در نظر دارد با برگزاري مسابقه عکس بگير، ارسال کن، جايزه بگير، طرفداران کیاموتـورز را برآن دارد تا بار ديگر با نهايت سليقه، عکس هاي زيباي خودر را براي ما ارسال نمايند و با راي اکثريت، جوايز نفيس اين دوره را تصاحب کنند.
برای شرکت در مسابقه تخم مرغ رنگی كافي است عضو سايت شويد ، و عکس های خود را در کلوب ورزش – گروه گالری تصاویر ارسال کنید. شرکت در مسابقه رایگان است.


فراموش نشه
جايزه به كساني تعلق خواهد گرفت كه اطلاعات زیر را كامل و صحيح ارائه کرده باشند.
الف. نام و نام خانوادگی ب.آدرس ایمیل ، ج. شماره تلفن یا شماره همراه ، د.استان ، ه.شهر ، ی.تاریخ تولد

زمان

شروع : 1393/12/15
پايان : 1394/01/31

مهلت به پایان رسیده است