هواي تيم ملي ايران را داشته باشيم مسابقه و قرعه کشی

مسابقه و قرعه کشی > هواي تيم ملي ايران را داشته باشيم

همزمان با برگزاري بازي هاي فوتبال جام ملت هاي آسيا؛ استراليا، شركت اطلس خودرو نماينده رسمي كيـاموتورز در ايـران در نظر دارد با برگزاري مسابقه بزرگ آقای پیشگو شانـس برنده شدن طرفداران کیاموتـورز را بــا پيـش بيني هر 32 مسابقه جام فراهم آورد تـا خانـواده کیـاموتـورز و دوستداران فوتبال هرچه بيشتـر بـا بازي هاي جـام ملت هاي آسيا؛ استراليا و حـواشي آن همـراه شونــد و بـــا هيـجان بيـشتري بازيــها را دنبــال كننــد.
شركت در پيش بيني هاي رايگان اطلس كاپ بسيار آسان است كافي است عضو سايت شويد ، روي بنر پيش بيني كن و جايزه بگير در صفحه اصلي كليك كنيد.سپس ليست بازيها را ميبينيد نتيجه هر بازي را پيش بيني كنيد .

فراموش نشه!
جايزه به كساني تعلق خواهد گرفت كه اطلاعات زیر را كامل و صحيح ارائه کرده باشند.
الف. نام و نام خانوادگی ب.آدرس ایمیل ، ج. شماره تلفن یا شماره همراه ، د.استان ، ه.شهر ، ی.تاریخ تولد

زمان

شروع : 1393/10/18
پايان : 1393/11/11

مهلت به پایان رسیده است