مسابقه بزرگ آقای پیشگو مسابقه و قرعه کشی

مسابقه و قرعه کشی > مسابقه بزرگ آقای پیشگو

همزمان با برگزاري جام جهاني 2014 برزيل، شركت اطلس خودرو نماينده رسمي كيـاموتورز در ايـران در نظر دارد با برگزاري مسابقه بزرگ آقای پیشگو شانـس برنده شدن طرفداران کیاموتـورز را بــا پيـش بيني هر 64 مسابقه جـام جهاني فراهم آورد تـا خانـواده کیـاموتـورز و دوستداران فوتبال هرچه بيشتـر بـا بازي هاي جـام جهانـي و حـواشي آن همـراه شونــد و بـــا هيـجان بيـشتري بازيــها را دنبــال كننــد.
شما در دو نوع قرعه کشی شرکت داده می شوید
نوع اول قرعه كشي: بعد از هر بازي به صورت مجزا انجام ميشود يعني بعد از هر بازي بين افرادي كه نتيجه كلي را در ست پيش بيني كرده اند قرعه كشي شده و به تناسب مرحله بازي ها 3 ، 4 يا 5 نفر در هر بازي برنده كارت جايزه با مبالغ زير ميشوند . و يك قرعه كشي ديگر هم بين كساني كه نتيجه بازي و تعداد گل را درست پيش بيني كرده اند صورت ميپذيرد و دوباره به قيد قرعه ار ميان افرادي كه درست پيش بيني نموده اند يك نفر به عنوان برنده انتخاب ميشود.تا پايان بازيها 316 نفر به اين شيوه برنده جايزه هاي نقدي ميشوند.

هديه تعداد كل برندگان تعداد برنده هاي هر بازي نحوه شركت در قرعه كشي با پيش بيني درست تعداد بازي مرحله
كارت هديه50 هزارتوماني 192 4 نتيجه كلي 48 مقدماتي
كارت هديه100هزارتوماني 48 1 نتيجه با در نظر گرفتن تعداد گلها
كارت هديه 100هزارتوماني 32 4 نتيجه كلي 8 مرحله يك هشتم نهايي
كارت هديه 200هزارتوماني 8 1 نتيجه با در نظر گرفتن تعداد گلها
كارت هديه 150هزارتوماني 12 3 نتيجه كلي 4 مرحله يك چهارم نهايي
كارت هديه 300هزارتوماني 4 1 نتيجه با در نظر گرفتن تعداد گلها
كارت هديه 200هزارتوماني 6 3 نتيجه كلي 2 مرحله نيمه نهايي
كارت هديه 400هزارتوماني 2 1 نتيجه با در نظر گرفتن تعداد گلها
كارت هديه 250هزارتوماني 5 5 نتيجه كلي بازي 1 رده بندي
كارت هديه 700هزارتوماني 1 1 نتيجه با در نظر گرفتن تعداد گلها
كارت هديه 300هزارتوماني 5 5 نتيجه كلي بازي 1 فينال
كارت هديه 1 ميليون توماني 1 1 نتيجه با در نظر گرفتن تعداد گلها
تعداد كل برندگان : 316 نفر


نوع دوم قرعه كشي : به اين شكل است كه شما با فعاليتهاي متفاوتي كه درسايت اطلس كاپ انجام ميدهيد امتياز كسب ميكنيد و در پايان بازيها در صورتي كه امتيازتان به 2014 رسيد در قرعه كشي پاياني شركت داده ميشويد و شايد شما هم از برندگان يكي از دو دستگاه IPhone 5S باشيد.
برای اطلاع از شیوه کسب امتیاز به بخش ضوابط مراجعه کنید
نوع سوم :
پس از پايان رقابتهاي جام جهاني، به سه نفري كه بيشترين امتياز را از پيش بيني صحيح كسب نموده اند بدون برگزاري قرعه كشي ربع سكه بهار آزادي اهداء خواهد شد

توجه :
1- جايزه به كساني تعلق خواهد گرفت كه اطلاعات زیر را كامل و صحيح ارائه کرده باشند.
الف. نام و نام خانوادگی ب.آدرس ایمیل ، ج. شماره تلفن یا شماره همراه ، د.استان ، ه.شهر ، ی.تاریخ تولد
2-امتیاز مسابقه در بازه زمانی 1393/03/12 الی 1393/04/23 محاسبه می شود
3- هنگام ارسال دعوت نامه به دوستان خود دقت کنید حتما در اطلس کاپ باشید
4- امتیاز مشخصات خودرو پس از پایان مسابقات و پس از بررسی مشخصات با اطلاعات ثبت شده در شرکت اطلس خودرو لحاظ می شود
5-زمان شرکت در پیش بینی تیم قهرمان از شروع مرحله یک هشتم نهایی تا قبل از مسابقات فینال است
6- برای شرکت در فعالیت عکس سلفی باید عکس سلفی را حتما در گروه عکس سلفی ثبت کنید



زمان

شروع : 1393/03/12
پايان : 1393/04/23

مهلت به پایان رسیده است