جام جهانی جام جهانی

کلوب ورزش > صفحه اول

ارسال مطلب

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

جدول برنامه بازي ها

انتخاب مرحله :
مرحله گروهی
1395/03/21
11:30 ب.ظ فرانسه 2 رومانی 1
1395/03/22
05:30 ب.ظ آلبانی 0 سوئیس 1
08:30 ب.ظ ولز 2 اسلواکی 1
11:30 ب.ظ انگلستان 1 روسیه 1
1395/03/23
05:30 ب.ظ ترکیه 0 کرواسی 1
08:30 ب.ظ لهستان 1 ایرلند شمالی 0
11:30 ب.ظ آلمان 2 اوکراین 0
1395/03/24
05:30 ب.ظ اسپانیا 1 جمهوری چک 0
08:30 ب.ظ ایرلند جنوبی 1 سوئد 1
11:30 ب.ظ بلژیک 0 ایتالیا 2
1395/03/25
08:30 ب.ظ اتریش 0 مجارستان 2
11:30 ب.ظ پرتغال 1 ایسلند 1
1395/03/26
05:30 ب.ظ روسیه 1 اسلواکی 2
08:30 ب.ظ رومانی 1 سوئیس 1
11:30 ب.ظ فرانسه 2 آلبانی 0
1395/03/27
05:30 ب.ظ انگلستان 2 ولز 1
08:30 ب.ظ اوکراین 0 ایرلند شمالی 2
11:30 ب.ظ آلمان 0 لهستان 0
1395/03/28
05:30 ب.ظ ایتالیا 1 سوئد 0
08:30 ب.ظ جمهوری چک 2 کرواسی 2
11:30 ب.ظ اسپانیا 3 ترکیه 0
1395/03/29
05:30 ب.ظ بلژیک 3 ایرلند جنوبی 0
08:30 ب.ظ ایسلند 1 مجارستان 1
11:30 ب.ظ پرتغال 0 اتریش 0
1395/03/30
11:30 ب.ظ رومانی 0 آلبانی 1
11:30 ب.ظ سوئیس 0 فرانسه 0
1395/03/31
11:30 ب.ظ روسیه 0 ولز 3
11:30 ب.ظ اسلواکی 0 انگلستان 0
1395/04/01
08:30 ب.ظ ایرلند شمالی 0 آلمان 1
08:30 ب.ظ اوکراین 0 لهستان 1
11:30 ب.ظ جمهوری چک 0 ترکیه 2
11:30 ب.ظ کرواسی 2 اسپانیا 1
1395/04/02
08:30 ب.ظ ایسلند 2 اتریش 1
08:30 ب.ظ مجارستان 3 پرتغال 3
11:30 ب.ظ سوئد 0 بلژیک 1
11:30 ب.ظ ایتالیا 0 ایرلند جنوبی 1