جام جهانی جام جهانی

ورزش > اخبار و حواشی ورزشی > اخبار و حواشی

مزایده دوباره تیم نفت تهران

محمد جلوداری 7 سال پیش
مزایده دوباره تیم نفت تهران

به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران،متن اطلاعیه سازمان لیگ در خصوص برگزاری مزایده و انتقال امتیاز باشگاه نفت تهران به شرح زیر است:

از آنجائیکه موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران در نظر دارد امتیاز تیم خود را واگذار نماید و با توجه به سوابق امر ممکن است باشگاههای دیگری نیز قصد فروش و انتقال امتیاز تیم فوتبال خود را داشته باشند ضروری است، با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری مصوب فدراسیون فوتبال اقدام شود که در مزایده باشگاه نفت صورت نگرفته است . لذا مسئولیت عدم موافقت و تبعات ناشی از آن متوجه مسئولین محترم ذیربط خواهد بود

1- در خصوص فروش، واگذاری و یا انتقال امتیاز یا سهام باشگاه میبایست برابر مفاد ماده 5 آئیننامه شماره 11/6793/261 مورخ 11/5/90 و دستورالعمل شماره 11/9118/261 مورخ 19/6/90 اقدام نمایند که این موضوع با مخالفت صریح هئیت فوتبال استان تهران مطرح شده است

2- پیرو آئیننامه مربوطه قبل از تنظیم مبایعه نامه و مزایده و موافقت هیئت فوتبال استان و پیرو دستورالعمل 11/9118/261 اداره کل تربیت بدنی استان مبداء (کمیسیون ماده 5 ) باید دریافت می گردید که اخذ نگردیده است.

3- مورد معامله و یا انتقال میبایستی بدوا پس از هماهنگی با سازمان لیگ پس از اخذ تسویه حساب و تائیدیه مبنی بر عدم مشکلات حقوقی و مالی از بخشهای ذیربط و رفع تعهدات و بدهیهای مربوطه و تسویه حساب مالیاتی امکان پذیر باشد که این موضوع رعایت نگردیده است.

4-اخذ تاییدیه از کمیته های فنی و توسعه و صدور مجوز فدراسیون فوتبال به دلیل رعایت اهداف و وظایف فدراسیون فوتبال وجود ندارد.

5- پیرو بند یک آئیننامه شرایط واگذاری مورخ 20/6/90 که به تمامی باشگاهها ابلاغ گردیده است هر گونه مورد معامله باشگاه و انتقال بدوا پس از هماهنگی و موافقت سازمان لیگ صورت گیرد که این مهم صورت نگرفته و سازمان لیگ مخالفت خود را برای انجام انتقال اعلام کرده است و تسویه حساب و تائیدیه مبنی برعدم مشکلات حقوقی و مالی از بخش ذیربط فدراسیون و سازمان لیگ و تسویه حساب مالیاتی وجود ندارد.

6- قبل از اینکه امتیاز یا سهام باشگاه واگذار شود وضعیت قراردادهای بازیکنان و کادر فنی بایستی با هماهنگی طرفین قرارداد بین بازیکنان و کادر فنی با باشگاه مشخص شده باشد که این موضوع رعایت نگردیده است.

در خاتمه با استناد به شرایط فوق الذکر واگذاری سهام باشگاه و مزایده انجام شده وجاهت قانونی نداشته و این سازمان مسئولیت عدم رعایت ضوابط قانونی را متوجه مسئولین ذیربط می داند.

منبع :http://www.varzesh3.com/

ارسال مطلب

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب