درباره ما درباره ما

درباره ما > کاراکترهای کیا

ِانزی

سمبل کدوم قسمت ماشینه؟
موتور
ویژگی طبیعی
آتیش
ویژگی شخصیتی
میتونی روش حساب کنی
تواناییهای شگفت انگیز
با دستکشهای قرمزش آتیش درست میکنه

رِیزی

سمبل کدوم قسمت ماشینه؟
رادیاتور
ویژگی طبیعی
باد
ویژگی شخصیتی
خاص
تواناییهای شگفت انگیز
طوفان به پا میکنه

آکو

سمبل کدوم قسمت ماشینه؟
مایع شوینده
ویژگی طبیعی
آب
ویژگی شخصیتی
پرجنب و جوش
تواناییهای شگفت انگیز
با آب هرچی بخوای میسازه

تُری

سمبل کدوم قسمت ماشینه؟
باتری
ویژگی طبیعی
الکتریسیته
ویژگی شخصیتی
با بقیه فرق داره
تواناییهای شگفت انگیز
برق تو دستاشه

ِلیتو

سمبل کدوم قسمت ماشینه؟
چراغها
ویژگی طبیعی
نور
ویژگی شخصیتی
چشم گیر
تواناییهای شگفت انگیز
نور از چشاش میتابه